راه تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از طالقانی ، مجتمع اداری ولیعصر ، برج جنوبی ، طبقه 3 ، واحد 62
تلفکس : 88939795-21
ایمیل : info@tsco.ir

عکس

 

CASE

TC 4450 TC 4452 TC 5554 TC 4456 TC 4458 TC 4460 TC 4462 TC 4466 TC 4468 TC 4472 TC 4614

 

POWER

TP 570 TP 620-650-700 TP 800

 

MOUSE

TM 640W TM 642W TM 658WN TM 1006W TM 752 GA TM 754 GA TM 628W TM 678W GA TM 2014N GA TM 2018N GA
TM 282 TM 286 TM 288 TM 290 TM 294 TM 296 TM 272 TM 278 TM 612W TM 614W
TM 295 TM 290N TM 264N Mouse pad TM 646 G TM 762 GA TM 760 GA TM 212 TM 224N TM 268
                  TM 283

 

KEYBOARD

TK 8120N TKM 8054 TKM 8052 TKM 8050 TK 8024 TK 8022 TK 8020 TK 8018 TK 8006 TKM 7106
          TKM 7018 TK 8026 TKM 7016 TKM 7108 TK 8157N

 

POWER BANK

TP 849 TP 854N TP 850 TP 872L TP 848L TP 838 N TP 839 TP 828N TP 848 TP 843L N
          TP 851 TP 853 TP 843L N TP 830 TP 821

 

SPEAKER

TS 2003N TS 2060 TS 2080 TS 2108 TS 2109 TS 2107 TS 2020 TS 2172 TS 2182 TS 2184
            TS 2027 TS 2025 TS 2070 TS 2072

 

SPEAKER PORTABLE

TS 2338N TS 2364 TS 2362 TS 2324 TS 2370 TS 2318 TS 2352 TS 2350 TS 2368 Torpedo
TS 2352 N TS 2304 TS 2344N TS 2376 TS 2330 TS 2330N TS 2340N TS 2304 TS 2366 TS 2326
          TS 2386 TS 2378 TS 2372 TS 1900 TS 2374

 

HEADSET

TH 5314 TH 5320N TH 5312 TH 5310N TH 5332 TH 5318 TH 5304 TH 5322 TH 5323 TH 5334
TH 5096N TH 5126 TH 5329 TH 5078 TH 5307 TH 5120 TH 5124 TH 5158 TH 5017 TH 5152
TH 5319 TH 5336 TH 5330N TH 5313 TH 5316 TH 5315 TH 5152 TH 5328 TH 5325 TH 5324
            TH 5309N TH 5309 TH 5317 TH 5327

 

COOL PAD

TCLP 3098 TCLP 3100 TCLP 3000 TCLP 3084 TCLP 3102

 

POWER COLLECTION

TPS 505 TPS 504 TPS 508 TPS 534 TPS 536

 

TTC 47 TTC 36 TTC 43 TTC 32 TTC 40 TTC 35 TTC 31 TTC 33

 

TPS 550U TPS 548U TPS 546U TPS 532U TPS 524V

 

CAR CHARGER

TCG 13 TCG 6 TCG 11 TCG 5 TCG 8 TCG 10 TCG 16 TCG 18

 

CABLE

TC 52 TC 89 TC 92 TC 87 TC 582,584,586,588 TC 80,81 TC 04,05,06 TC 01,02,03 TC 84,85 TC 82,83
TC 90 TC 70,72,74,76,78,79 TC 59 TC 01,02 TC 60N TC 62,66 TC 61,63N TC 57 TC 56,65 TC 55
TC 58 TC 48 TC 49 TC 71 TC 69,73 TC 91 TC 88 TC 93 TC 66N TC 86
            TC 82 TC 46 TC 95 TC 45

 

BAG

THC 3160 THC 3159 THC 3153 THC 3158 THC 3157 Hard Series 3155,3151 Hard Series 3154,3152 Smart Wheel case

 

GAME PAD

Joy Stick TG 115 TG 130w TG 134

 

VR BOX

TVR 568

 

OTHER

TNP 1210 TNP 1220 THE 914 THE 912 TR 904 TR 902 THU 1154 THU 1112 THU 1108 BT 100
          THL 1204 THL 1202 TR 906 THU 1110 TMS 1900

 


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
امتیاز: بد خوب